MONORAIL IN PUBLIC TRANSPORT  SEMINAR – UTRECHT - NL – 12/09/18

DIT SEMINAR IS GEANNULEERD

WEGENS GEBREK AAN  VOLDOENDE INSCHRIJVINGEN

DANK AAN DEGENEN DIE WEL INGESCHREVEN WAREN.

 

 

Seminar over Monorail in Utrecht

Tweehonderdduizend mensen de auto uit. Dat is het doel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven voor deze kabinetperiode om de groeiende files te bestrijden. Kan de monorail een passend alternatief zijn? Antwoord op deze vraag krijgt u tijdens het seminar 'Monorail systems – urban public transport alternatives for the private car' op 12 september in Utrecht.

 

Bestuursleden van de International Monorail Organisation, co-organisator van dit seminar, vertellen tijdens dit evenement meer over deze vorm van publiek transport die in Nederland steeds maar geen voet aan de grond krijgt, maar in bijvoorbeeld Italië, Turkije en diverse Aziatische landen al veel wordt gebruikt.

 

Programma

Het programma (Printable seminar program PDF) geeft een overzicht van de monorailsystemen die wereldwijd in gebruik zijn, geeft informatie over de technische aspecten, de kostenverhouding ten opzichte van tram en metro, de hoge verkeersveiligheid en de mogelijkheden die monorail kan bieden voor Nederland in urbane gebieden waar de ruimte schaars is. Tevens wordt in een praktijkcase een light rail project vergeleken met de monorail.

 

Sprekers zijn onder meer Marko Kroenke, Chief Innovation Engineering bij Bombardier, Co-founder Robbert Lohman van 2Getthere en Paul tulp, senior Consultant bij Movares.

 

Monorail Boek

Alle bezoekers ontvangen gratis het boek Monorails – Trains of the Future – Now Arriving van Kim Pedersen

 

Dit seminar is interessant voor iedere adviseur openbaar vervoer, urbanplanner, gebiedsontwikkelaar en beslisser op het gebied van openbaar vervoer.

 

Dit evenement is de nationale voorloper van het internationale monorailcongres dat op 13 tot 15 september plaatsvindt in Berlijn. Aanmelden kan door het sturen van een Email, met naam en bedrijfsgegevens naar info@nedland.nl. De kosten bedragen € 95,- inclusief koffie, lunch en het boek Monorails. Locatie: Meeting Room Movares, Daalseplein 100 in Utrecht. Tijd: 9.30-14.00 uur.

 

 

Seminar about Monorail in Utrecht, Netherlands (Engllsh text)

Two hundred thousand people out of the car. That is the goal of Dutch Mobility Minister Mrs. Stientje van Veldhoven for this cabinet period to combat the growing traffic jams. Can the monorail be a suitable alternative? You will receive an answer to this question during the seminar 'Monorail systems - urban public transport alternatives for the private car' on 12 September in Utrecht.

 

Executive members of the International Monorail Organization, co-organizer of this seminar, will discuss more about this type of public transport that so far never got a foothold in the Netherlands, but is already being used a lot in Italy, Turkey and various Asian countries.

 

Seminar program

The program DOWNLOAD PDF  provides an overview of the monorail systems that are in use around the world, provides information about the technical aspects, the cost ratio with respect to tram and metro, the high traffic safety and the possibilities that monorail can offer for the Netherlands in urban areas where space is scarce. In addition, a light rail project is compared with the monorail in a practical case.

 

Speakers include Marko Kroenke, Chief Innovation Engineering at Bombardier, Co-founder Robbert Lohman of 2Getthere and Paul tulip, Senior Consultant at Movares.

 

Free Monorail book

All delegates receive the book Monorails - Trains of the Future - Now Arriving from Kim Pedersen for free

 

Who should attend

This seminar is interesting for every public transport consultant, urban planner, area developer and decision-maker in the field of public transport.

 

Monorail Conference Berlin

This event is the national precursor of the international monorail conference that takes place in Berlin on 13-15 September.

 

SEMINAR ORGANIZERS This seminar is organized in close cooperation with Executive Council members of the International Monorail Association

(www.monorailex.com) Las Vegas, USA. Seminar organizer: Nedland BV, Leusden, NL. E: info@nedland.nl

Media Partners: Verkeer in Beeld, Acquire Publishing, Zwolle, NL  Seminar Sponsors: The Monorail Society, Freemont, CA, USA Movares Nederland BV, Utrecht, NL